Promocje
Kask hokejowy CCM Tacks 70 Combo Senior - czarny
Kask hokejowy CCM Tacks 70 Combo Senior - czarny

349,99 zł

Cena regularna: 449,99 zł

Najniższa cena: 449,99 zł
szt.
KIJ HOKEJOWY TRUE CATALYST 9X JUNIOR
KIJ HOKEJOWY TRUE CATALYST 9X JUNIOR

699,99 zł

Cena regularna: 799,99 zł

Najniższa cena: 799,99 zł
szt.
Odbijaczka True Catalyst 9x3 PRO - SR
Odbijaczka True Catalyst 9x3 PRO - SR

1 999,99 zł

Cena regularna: 2 099,99 zł

Najniższa cena: 2 099,99 zł
szt.
KIJ KOMPOZYTOWY CCM Ribcor Trigger 6 PRO - SENIOR
KIJ KOMPOZYTOWY CCM Ribcor Trigger 6 PRO - SENIOR

899,99 zł

Cena regularna: 1 199,99 zł

Najniższa cena: 1 199,99 zł
szt.
Kij hokejowy CCM Jetspeed FT5 Composite Grip Stick - Intermediate
Kij hokejowy CCM Jetspeed FT5 Composite Grip Stick - Intermediate

749,99 zł

Cena regularna: 799,99 zł

Najniższa cena: 799,99 zł
szt.
Kij hokejowy CCM Jetspeed FT5 Composite Grip Stick - Senior
Kij hokejowy CCM Jetspeed FT5 Composite Grip Stick - Senior

799,99 zł

Cena regularna: 899,99 zł

Najniższa cena: 899,99 zł
szt.
Łapaczka True Catalyst 9x3 PRO - SR
Łapaczka True Catalyst 9x3 PRO - SR

2 299,99 zł

Cena regularna: 2 499,99 zł

Najniższa cena: 2 499,99 zł
szt.
Kij hokejowy CCM Super Tacks AS4 Pro - Intermediate
Kij hokejowy CCM Super Tacks AS4 Pro - Intermediate

799,99 zł

Cena regularna: 1 099,99 zł

Najniższa cena: 899,99 zł
szt.
Kij hokejowy TRUE Catalyst 9X3 Junior
Kij hokejowy TRUE Catalyst 9X3 Junior

699,99 zł

Cena regularna: 799,99 zł

Najniższa cena: 799,99 zł
szt.
Kij hokejowy TRUE Catalyst 9X3 Senior
Kij hokejowy TRUE Catalyst 9X3 Senior

1 099,99 zł

Cena regularna: 1 199,99 zł

Najniższa cena: 1 199,99 zł
szt.
Parkany True Catalyst 9x3 PRO - SR
Parkany True Catalyst 9x3 PRO - SR

8 999,99 zł

Cena regularna: 9 499,99 zł

Najniższa cena: 9 499,99 zł
szt.
Kij hokejowy CCM JetSpeed FT4 Pro Junior
Kij hokejowy CCM JetSpeed FT4 Pro Junior

699,99 zł

Cena regularna: 819,99 zł

Najniższa cena: 749,99 zł
szt.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Tax Free for Tourists

 

Zrób zakupy w naszym sklepie hokejowym www.warriorhockey.pl i odzyskaj 23% VAT – bez prowizji!



Codziennie czekają na Ciebie:

 • Mega okazje i gorące promocje cenowe
 • Nowości i premiery sprzętu sportowego
 • Szeroka gama produktów najlepszych marek
 • Tysiące produktów dostępnych od ręki
 • Fachowe doradztwo


Prawo zwrotu VAT przysługuje:

 • Jedynie podróżnym posiadającym stałe zamieszkanie poza UE
 • Dokonującym zakup towarów na jednym paragonie za minimum 200 zł brutto. Jeden paragon fiskalny = jeden formularz(do 7 produktów)
 • Sprzedaż towarów oraz wypełnienie formularza musi nastąpić tego samego dnia. Upewnij się, czy twoje imię i nazwisko, adres, numer paszportu i numer konta bankowego zostały prawidłowo wpisane oraz czy został załączony paragon fiskalny do formularza
 • Jedynie, gdy wywóz towarów w stanie nienaruszonym nastąpi nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zakupu
 • Jedynie, gdy dokument zostanie zaopatrzony w pieczęci pracownika celnego, potwierdzającego tym samym wywóz poza UE
 • Wysłanie na adres siedziby firmy dokument podpisany potwierdzającego tym samym wywóz poza UE na adres:
  • Kmiecik Investments Maciej Kmiecik,
  • Parkowa 22
  • 34-400 Nowy Targ, Polska

Zwrot podatku dokonywany jest w PLN, w formie przelewu na konto, na kartę tak jak było opłacone zamówienie lub gotówkowo, nie później niż po 6 miesiącach następujących po miesiącu dokonania zakupu, na podstawie ostemplowanego przez urząd celny dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium wspólnoty oraz paszportu.

Uwaga!

Brak pieczęci celnika na formularzu zwrotu podatku jest równoznaczny z odmową refundacji podatku VAT

Jak zamówić towar na Tax Free

 • Zamówić towar w naszym sklepie hokejowym www.warriorhockey.pl
 • Podczas składania zamówienia wpisać komentarz że chcą Państwo otrzymać dokument Tax Free
 • Wpisać swoje dane w komentarzu jak:
  • Imię i nazwisko
  • Adres zameldowania
  • Numer paszportu
  • Kraj wydania paszportu
 • Opłacić za towar

 

Shop in our hockey store www.warriorhockey.pl and recover 23% VAT - no commission!



Every day they are waiting for you:

     Mega deals and hot price promotions
     New products and premieres of sports equipment
     A wide range of products from the best brands
     Thousands of products available immediately
     Professional advice


The right to VAT refund is available to:

     Only travelers resident outside the EU
     People purchasing goods on one receipt for a minimum of PLN 200 gross. One fiscal receipt = one form (up to 7 products)
     The goods must be sold and the form completed on the same day. Make sure that your name, surname, address and passport number have been entered correctly and that the receipt has been attached to the form
     Only if the goods are exported intact no later than on the last day of the third month following the month in which the purchase was made
     Only when the document is stamped by a customs officer, thus confirming export outside the EU
     Sending a signed document confirming export outside the EU to the company's registered office address:
         Kmiecik Investments Maciej Kmiecik,
         Parkowa 22
         34-400 Nowy Targ, Poland

The tax refund is made in PLN, in the form of a transfer to the account, on card or in cash, no later than 6 months following the month of purchase, on the basis of a document stamped by the customs office confirming the export of the goods outside the territory of the community and a passport.

Attention!

The lack of a customs officer's stamp on the tax refund form is tantamount to a refusal to refund VAT

How to order goods on Tax Free

     Order goods in our hockey store www.warriorhockey.pl
     When placing an order, enter a comment that you would like to receive a Tax Free document
     Enter your details in the comment like:
         First name and last name
         Registered address
         Passport number
         Country of passport issue
     Pay for the goods

 

Делайте покупки в нашем хоккейном магазине www.warriorhockey.pl и получите 23% НДС – без комиссии!



Каждый день вас ждут:

     Мегапредложения и горячие ценовые акции
     Новинки и премьеры спортивного инвентаря
     Широкий ассортимент товаров от лучших брендов
     Тысячи товаров доступны сразу
     Профессиональные консультации


Право на возмещение НДС имеют:

     Только путешественники, проживающие за пределами ЕС
     Люди, покупающие товары по одному чеку на сумму минимум 200 злотых брутто. Один фискальный чек = одна форма (до 7 товаров)
     Товар должен быть продан и заполнена форма в тот же день. Убедитесь, что ваше имя, фамилия, адрес и номер паспорта введены правильно и к форме прикреплена квитанция.
     Только в случае, если товар вывозится в целости и сохранности не позднее последнего дня третьего месяца, следующего за месяцем, в котором была совершена покупка.
     Только тогда, когда документ проштампован таможенником, что подтверждает экспорт за пределы ЕС.
     Отправка подписанного документа, подтверждающего экспорт за пределы ЕС, на адрес зарегистрированного офиса компании:
         Kmiecik Investments Мaciej Kmiecik
         Parkowa 22
         34-400 Nowy Targ, Polska

Возврат налога производится в злотых, в виде перечисления на счет или наличными, не позднее 6 месяцев, следующих за месяцем покупки, на основании документа с печатью таможни, подтверждающего вывоз товара за пределы территорию общины и паспорт.

Внимание!

Отсутствие штампа таможенника на бланке возврата налога равносильно отказу в возмещении НДС.

Как заказать товары в Tax Free

     Заказывайте товары в нашем хоккейном магазине www.warriorhockey.pl.
     При оформлении заказа укажите в комментарии, что вы хотели бы получить документ Tax Free.
     Введите свои данные в комментарий, например:
         Имя и фамилия
         Зарегестрированный адрес
         Номер паспорта
         Страна выдачи паспорта
     Оплатить товар

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium